İnteraktif CD

09 Kasım 2006 - 26341          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMASI

- 2006/11096 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "2006-2010 Yıllarına Ait Kültürel Değişim Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/59, K: 2006/7 Sayılı Kararı (12/12/2001 Tarihli ve 4726 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/59, K: 2006/7 Sayılı Kararı (12/12/2001 Tarihli ve 4726 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları