İnteraktif CD

02 Kasım 2006 - 26334          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İnsan Hakları Konusunda Eğitimine Destek" Konulu Proje Dokümanı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Afyonkarahisar Valisi Muzaffer DİLEK'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2006/15)- Danıştay Üyeliğine, Afyonkarahisar Valisi Muzaffer DİLEK'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2006/15)

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Dışişleri, Maliye,Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)- Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23, K: 2006/26 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23, K: 2006/26 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları