İnteraktif CD

27 Ekim 2006 - 26329          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yuva ve Anaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARLARI

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili 717 Sayılı İlke Kararı

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile İlgili 720 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi- 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

- 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları