İnteraktif CD

26 Ekim 2006 - 26328          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2006-2009 Yılları Birinci Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği