"
tammetin.jpg (2780 bytes)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No:12.10.2006

Resmi Gazete Tarihi:20.10.2006

Resmi Gazete Sayısı:26325

MADDE 1 - 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her seçim döneminin son toplantı yılının 20 Temmuz günü seçimin başlangıç tarihidir ve Kasım ayının ilk Pazar günü oy verilir."

MADDE 2 - 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan "Siyasi Partiler" ibaresi "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" olarak, (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"d) Bağımsız adaylar, son sıradaki siyasi partiden sonra yer alır. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, yarım santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır."

MADDE 3 - 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçmen, "Evet" mührünü sadece tercih ettiği siyasi partiye veya varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait özel daire içine basmak ve oy pusulasını zarfa koymak suretiyle oyunu kullanır."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"Seçmen, "Evet" mührünü bastığı siyasi partiye veya bağımsız adaya oy vermiş sayılır."

MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/10/2006

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

tammetin.jpg (2780 bytes)