İnteraktif CD

14 Ekim 2006 - 26319          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Musa TEKİN'in Seçilmesine Dair Karar

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Kadir ÖZBEK'in Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik- Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği (No: 2006/44)

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

- Sayıştan Başkanlığının E: 2006/2, K: 5168/2 Sayılı Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı- Sayıştan Başkanlığının E: 2006/2, K: 5168/2 Sayılı Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı

DÜZELTME

- 28/9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı - 28/9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı "Kamu Denetçiliği Kanunu" ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları