"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:10.10.2006

Resmi Gazete Sayısı:26315

MADDE 1 - 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans sahipleri ve biodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi : 12/4/2006

Sayısı : 26137

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi : 26/7/2006

Sayısı : 26240

tammetin.jpg (2780 bytes)