İnteraktif CD

08 Ekim 2006 - 26313          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10920 Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10975 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına Ek Terörizmle Mücadele Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10978 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, YüksekDüzeyli İşbirliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11022 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İmzalanan, Ankara ve Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Kent Konseyi Yönetmeliği- Kent Konseyi Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği