İnteraktif CD

06 Ekim 2006 - 26311          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10921 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar- 2006/10921 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

- 2006/10949 Denizli İli, Çardak İlçesi, Beylerli Kasabasında Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10958 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10959 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10964 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/34, K: 2006/37 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/34, K: 2006/37 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/54, K: 2006/47 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/54, K: 2006/47 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları