İnteraktif CD

05 Ekim 2006 - 26310          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10911 Mahalli İdareler İçin İhdas Edilen İç Denetçi Kadroları Hakkında Karar

- 2006/10927 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

- 2006/10941 Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10942 Sağlık Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10966 Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesine ve Bazı Alanların Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/11021 Türkiye İstatistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Bu Personele ve Kurum Dışından Bu İşlerde Çalıştırılacak Olan Kamu Personeline Ödenecek Ücretlere Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları YÖNETMELİKLER

- 2006/10933 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10933 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- 2006/10934 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10934 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Mesleki Formasyon Programı Yönetmeliği

- Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/67)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/67)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/68)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/68)

- Likidite Senetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2006/1)- Likidite Senetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/64, K: 2006/54 Sayılı Kararı (4/2/1924 Tarihli ve 406 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/64, K: 2006/54 Sayılı Kararı (4/2/1924 Tarihli ve 406 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları