İnteraktif CD

04 Ekim 2006 - 26309          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10910 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10951 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/10960 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Alaşehir Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10969 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgeleri'nin Yürürlüğe Girdiği Tarihin 3 Mart 2006 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2006/10950 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- 2006/10950 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- 2006/10952 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10952 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik

- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi ile İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi ile İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/46)- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/46)

- Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (No: 2006/47)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/31, K: 2006/41 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/31, K: 2006/41 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/6, K: 2006/49 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/6, K: 2006/49 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/8, K: 2006/50 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/8, K: 2006/50 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4, K: 2006/51 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4, K: 2006/51 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları