İnteraktif CD

02 Ekim 2006 - 26307          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/10885 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar- 2006/10885 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/10970 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik- 2006/10970 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi