İnteraktif CD

01 Ekim 2006 - 26306          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10887 Güney Doğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesindeki Koordinasyon Komitesi Kuruluş Anlaşması'na Ukrayna'nın Katılım Notası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı   - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı