İnteraktif CD

30 Eylül 2006 - 26305          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2006/10881 İslam Kalkınma Bankası'nın Sermayesinin Artırılmasına İlişkin Karar'ın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/10995 Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Mesire Yerleri Yönetmeliği- Mesire Yerleri Yönetmeliği

- Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda Ya Da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 258)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 258)

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 39)- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 39)

- Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/66)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/66)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/8, K: 2006/42 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 71- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/8, K: 2006/42 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 71

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/20, K: 2006/47 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 77- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/20, K: 2006/47 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 77

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38, K: 2006/48 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 80- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38, K: 2006/48 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili) 80

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları