"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:21.09.2006

Resmi Gazete Sayısı:26296

MADDE 1 - 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Benzin ve motorin toplamı olarak yıllık en az 60.000 ton satış yapamayan dağıtıcıların lisansı Kurul Kararıyla sona erdirilir. Toplam satış miktarına ilişkin değerlendirmede, lisans verilmesine ilişkin Kurul kararının Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden bir yıllık süre dikkate alınmaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer rafinericilere akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29 - Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada; kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren, bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri, benzin ve motorin türleri ile otobiodizel satışı yapamaz."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 31/12/2007, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)