İnteraktif CD

29 Ağustos 2006 - 26274          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standartları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Standartları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 3)- Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 3)

- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 3)- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 3)

- 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Listesi- 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Listesi

- 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/41)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları