İnteraktif CD

26 Ağustos 2006 - 26271          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLETETMEİŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Savunma, Millî Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik- Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik

- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen ÖzelHesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine DairYönetmelik- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen ÖzelHesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine DairYönetmelik

- Sürücü Koltuğuna İlave OlarakSekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu TaşımakAmacıyla KullanılanAraçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik (2001/85/AT)- Sürücü Koltuğuna İlave OlarakSekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu TaşımakAmacıyla KullanılanAraçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik (2001/85/AT)

- Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve YakıtTüketimi ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik (2004/3/AT ile Değişik 80/1268/AT)- Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve YakıtTüketimi ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik (2004/3/AT ile Değişik 80/1268/AT)

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/59)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları