İnteraktif CD

23 Ağustos 2006 - 26268          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10862 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2006/10862 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10863 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesinde, "Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü" ve Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile 2006/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

GENELGELER

- Küresel Bir Grip Salgını (Pandemi) Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar ile İlgili 2006/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2006/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Lübnan'a Yardım Kampanyası ile İlgili 2006/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2006/40)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları