İnteraktif CD

21 Ağustos 2006 - 26266          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 27)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 27)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)   - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)