İnteraktif CD

11 Ağustos 2006 - 26256          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10812 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- SOLAS ve MORPAL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik- SOLAS ve MORPAL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

- Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/3)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/55)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/55)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/22)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları