İnteraktif CD

10 Ağustos 2006 - 26255          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Genelge

- e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi ile İlgili 2006/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi ile İlgili 2006/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kurul Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1947 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1947 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları