"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Milli Eğitim Bakanlığından

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:08.08.2006

Resmi Gazete Sayısı:26253

MADDE 1 - 31/1/1993 tarihli ve 21482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kurul üyeleri arasından en çok dördünü Başkanlığın işlerinde yardımcı olarak görevlendirmek."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"1) Genel Planlar, Hedefler ve Şûra Şubesi Müdürlüğü,"

"2) Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü,"

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)