İnteraktif CD

07 Ağustos 2006 - 26252          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10699 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında İmzalanan,Çalışma ve TatilVizesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği