İnteraktif CD

06 Ağustos 2006 - 26251          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2006/10739 Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2006/10739 Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2006/10757 Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü- 2006/10757 Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10737 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2006/10737 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10754 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim,Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/10767 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2006/10768 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2006/10780 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Teknik Denetçi Olarak Görevlendirilen Personele Ödenecek Sivil Havacılık Denetleme Tazminatına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/10783 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Sahip Olduğu Hurda Ray, Travers ve Diğer Metal Hurdalarının Satışının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Hurda Malzemelerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Bağlı Ortaklığı Olan HURDASAN A.Ş.'ye Satış Suretiyle Devri Hakkındaki 7/2156 Sayılı Kararnamenin Kapsamı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

- 2006/10792 Çevre ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim,Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2006/10793 Şanlıurfa İlinde Yeni Köy Kurulması ve Bağlılık Değişikliği Hakkında Karar

- 2006/10809 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar- 2006/10809 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği