İnteraktif CD

05 Ağustos 2006 - 26250          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/10692 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol'ün Beyanlar ve Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10735 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karaman Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10736 Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

- 2006/10781 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/10788 İstanbul İli'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar- 2006/10788 İstanbul İli'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10794 Geçici Köy Korucularına Ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

- 2006/10808 Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar- 2006/10808 Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

GENELGE

- Mecburi Hizmet Karşılığı ve Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenler ile İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları