İnteraktif CD

31 Temmuz 2006 - 26245          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği