İnteraktif CD

27 Temmuz 2006 - 26241          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Posta Çekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Posta Çekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 23)- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/24 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/24 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları