İnteraktif CD

24 Temmuz 2006 - 26238          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi