İnteraktif CD

21 Temmuz 2006 - 26235          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10683 82 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığına Alınan 6 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, Emekli Orgeneral Çetin DOĞAN'ın Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2006/10507 Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10507 Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malûl Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/59 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/59 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları