İnteraktif CD

20 Temmuz 2006 - 26234          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

- Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü

GENELGE

- 2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2006/2 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/99 (4733 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/99 (4733 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/8 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Devlet Personel Başkanlığının 2006/1 Sayılı Genelgesi ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları