İnteraktif CD

17 Temmuz 2006 - 26231          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10681 Türkiye Bankalar Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2006/10681 Türkiye Bankalar Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/10656 Dernek,Vakıf, Birlik,Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2006/10656 Dernek,Vakıf, Birlik,Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Orta-Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği