İnteraktif CD

09 Temmuz 2006 - 26223          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10584 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine DairTezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı MehmetAli ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine DairTezkere

YÖNETMELİK

- Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER

- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/32)

- Meyve/Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/35)