İnteraktif CD

06 Temmuz 2006 - 26220          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10550 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar- 2006/10550 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar

- 2006/10573 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların, Yenileme Alanı Çalışmaları Kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2006/10587 Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Güzergahına Tesadüf Eden Sahaların, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2006/10551 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadi ÇALIŞLAR'ın Merkeze Atanması Hakkında Karar

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği

- Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/46)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/46)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları