İnteraktif CD

03 Temmuz 2006 - 26217          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Finans Kontratı, Garanti ve Tazminat Anlaşması

YÖNETMELİKLER

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik