İnteraktif CD

26 Haziran 2006 - 26210          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği- Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik