İnteraktif CD

23 Haziran 2006 - 26207          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10479 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10502 İstanbul İli,Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Ekli Krokide Sınırları ve Listede Ada Numaraları Belirtilen Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10546 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Osmaniye İlinde Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10559 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Milli Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- - Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- - Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik- Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 306)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/41)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/41)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

- Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/2)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları