İnteraktif CD

21 Haziran 2006 - 26205          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu- 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10472 Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Bünyesinde İki Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10485 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10487 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10487 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10493 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10494 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilişim Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10503 Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yer Alan Bir Adet Daire Başkanlığı ile İki Adet Şube Müdürlüğünün Aynı Bakanlığın Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne Devredilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Adalet, İçişleri, Sağlık ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİK

- Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik- Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/42)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/42)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/43)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/43)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/44)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/44)

- 2006 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi- 2006 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

- 2006 Yılı Mayıs Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2006 Yılı Mayıs Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'de Geçen Meskun Mahal ile İlgili Tebliğ'in Değiştirilmesine Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları