İnteraktif CD

20 Haziran 2006 - 26204          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver HASANOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARLARI

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

YÖNETMELİKLER

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği- Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği

- Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/39)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/40)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/40)

- Elelektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Elelektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları