İnteraktif CD

18 Haziran 2006 - 26202          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/22)

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/30)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde DeğişiklikYapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/31)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 14)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E:2005/1, K: 2006/1)   - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E:2005/1, K: 2006/1)