İnteraktif CD

17 Haziran 2006 - 26201          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- 2006/10555 Vali Atamaları Hakkında Karar

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARI

- 12/1/1991 Tarihli ve 20753 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı

TEBLİĞLER

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/12)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/13)

- Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 49)

SİRKÜLER

- 2006-2007 Av Dönemi MerkezAv Komisyonu Kararı (No: 4)