İnteraktif CD

16 Haziran 2006 - 26200          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/35)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/35)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/36)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/36)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/37)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/37)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/38)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/38)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları