İnteraktif CD

13 Haziran 2006 - 26197          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10508 Orta Vadeli Program (2007-2009)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar- 2006/10508 Orta Vadeli Program (2007-2009)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet BelgeDiğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2006-1)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 305)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları