İnteraktif CD

05 Haziran 2006 - 26189          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10443 Türkiye Cumhuriyeti ile Paraguay Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliği    - Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliği