İnteraktif CD

03 Haziran 2006 - 26187          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5509 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5509 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

- 875 (10/81, 234, 286) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10440 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çankırı İli'nde Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10447 Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10456 Mersin Serbest Bölgesi'nin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10457 Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu Kurulmasına İlişkin 99/13759 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama,Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları