İnteraktif CD

02 Haziran 2006 - 26186          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2006/10433 Polis Akademisine Bağlı Olarak Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Açılması Hakkında Karar

- 2006/10446 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10454 Bazı Yerleşim Alanlarının, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2006/10455 İstanbul İli, Tuzla İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/32)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/32)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2006/5)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/13)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/32)

Kurul Kararları

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1889 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1889 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1890 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1890 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları