İnteraktif CD

01 Haziran 2006 - 26185          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/316/AT)- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/316/AT)

- Gaz Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/318/AT)- Gaz Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/318/AT)

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/319/AT)- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/319/AT)

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/348/AT)- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/348/AT)

- Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (73/362/AT)- Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (73/362/AT)

- Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/765/AT)- Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/765/AT)

- Alkol Tablolarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/766/AT)- Alkol Tablolarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/766/AT)

- Elektrik Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/891/AT)- Elektrik Sayaçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/891/AT)

- Taksimetre Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/95/AT)- Taksimetre Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/95/AT)

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçme Sistemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/313/AT)- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçme Sistemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/313/AT)

- Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (86/217/AT)- Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (86/217/AT)

TEBLİĞ

- Türkiye Kürek Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları