İnteraktif CD

31 Mayıs 2006 - 26184          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Dışişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği

- Atılım ve Boğaziçi Üniversitelerine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

TEBLİĞLER

- Türkiye Badminton, İşitme Engelliler Spor,Bedensel Engelliler Spor, Görme Engelliler Spor, Zihinsel Engelliler Spor,Bisiklet, Okçuluk, Modern Pentatlon, Kano ve Rafting, Cimnastik ile Boks Federasyonlarına İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Kararlar

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/29)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/31)

- Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (No: 174)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları