İnteraktif CD

28 Mayıs 2006 - 26181          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği