"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

DAĞ MİHMANDARLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.05.2006

Resmi Gazete Sayısı:26178

MADDE 1 - 20/10/2004 tarihli ve 25619 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartlardan birinin kaybedilmesi durumunda veya mihmandarlık hizmeti alan kişilerin Federasyona yazılı olarak dağ mihmandarını şikayetleri sonrasında, Federasyon tarafından kurulan soruşturma komisyonunun yapacağı soruşturma neticesinde dağ mihmandarının kusurlu bulunması halinde dağ mihmandarlık belgesi ve kimlik kartı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ve Genel Müdürün onayı ile iptal edilir.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Federasyonca verilen mihmandarlık veya diğer görevleri bir yıl içinde mazeretsiz olarak üç defa yerine getirmeyen mihmandarların çalışma izinleri bir sezon iptal edilir ve lisansları vize edilmez.

İki yıl üst üste çalışma izni iptal edilen ve lisansı vize edilmeyen mihmandarların mihmandarlık belgeleri sürekli olarak iptal edilir.

Ayrıca, belgeleri iptal edilen kişilerin isimleri Daire Başkanlığına bildirilir."

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)