İnteraktif CD

23 Mayıs 2006 - 26176          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10404 Bazı Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin % 50'sinden Fazlası Belediyelere Ait Şirketlerin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİK

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/11)

- 2006 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi- 2006 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

- 2006 Yılı Nisan Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2006 Yılı Nisan Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

KURUL KARARI

- 2005 Ürünü Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı Hakkında Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 2676)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları